Hoofdmenu

Het huis van de familie Turner

 HethuisTurner

Kroniek van een zwarte familie in het verpauperde Detroit

Angela Flourny, uitgeverij de Geus

In 2008 heerst de crisis op de huizenmarkt. Het huis van de familie Turner is niet meer waard dan een tiende van de hypotheek die erop rust. De dertien volwassen kinderen staan voor de vraag wat er mee moet gebeuren, vader Francis is overleden, moeder Viola is ziek en het huis staat leeg.  De meningen zijn verdeeld, verkoop levert niets op, maar erin gaan wonen wil ook niemand.

 Het huis vormt eigenlijk een metafoor voor de familie die er gewoond heeft. Het is verkommerd, valt bijna uit elkaar. De familie Turner, vader, moeder en kinderen, is ook uiteengevallen. Ieder ging zijn eigen weg, verslavingen, werkeloosheid, echtscheidingen hebben hun tol geëist. De geschiedenis in een notendop van een  maatschappij, die het gekleurde deel van haar bevolking nog altijd geen gelijke kansen biedt.  De schrijfster vertelt het verhaal vanuit het perspectief van een aantal kinderen. De  gebeurtenissen rond Cha-cha, de oudste en Lelah, de jongste, vormen de kern. 

 Flournoy is op haar best  wanneer zij de lezer meeneemt naar de veertigerjaren, de periode waarin Francis Turner , de vader van het gezin, vanuit Arkansas vertrekt naar Detroit om werk te zoeken. De zwarte Amerikanen proberen zich daar staande te houden. Ze mogen echter slechts meedoen op de onderste trede van de maatschappelijke ladder. De droefgeestigheid van de zwarte levens en de diepe armoede beschrijft zij op onvergetelijke wijze. Van mannen op zoek naar een redelijk bestaan, maar even zo vaak gegrepen door de drank en van vrouwen die met de kinderen achterblijven en afhankelijk zijn van de kerk of andere instanties.

Een rode draad vormt ook het nog altijd diepgewortelde  geloof in geesten en spoken.  Zij kunnen degene die ze ervaart zowel bang maken als ondersteunen. Cha-cha, oudste zoon en zelfverklaarde pater familias na het overlijden van zijn vader, krijgt ermee te maken. Zijn leven wordt erdoor bepaald en veroorzaakt voor een groot deel de onvrede over zijn eigen bestaan. Te meer daar hij door lang niet iedereen geloofd wordt.

 Blanken maken geen deel uit van het dagelijkse leven in Het huis van de familie Turner. Het is een aparte wereld, niemand heeft het daarover en misschien is dat wel de grootste kracht van deze roman. Ze benoemt de scheiding tussen zwarte en witte wereld nergens, maar de feiten spreken voor zich.

Angela Flournoy is een zwarte Amerikaanse schrijfster, die in haar geboorteland, de Verenigde Staten, al diverse literaire prijzen gewonnen heeft. Ze is verkozen tot een van de vijf meest veelbelovende auteurs onder de 35 jaar. Zij publiceerde onder andere in The New York Times en The Paris Review. Ze  is geboren en woont  in Los Angeles. Haar vader kwam uit Detroit, waar hij opgroeide in een gezin met dertien kinderen in een huis als dat van de Turners. Zijn levensverhaal vormde de inspiratiebron voor dit bijzondere boek.

Miriam Vaz Dias   23-2-2017

Deze recensie verscheen ook op www.Hebban.nl

Plaats reactie