Meneer Dijkhoff, meer empathie en creativiteit graag!

Categorie: Politiek
Geschreven: dinsdag 18 augustus 2015 16:50
Gepubliceerd: dinsdag 18 augustus 2015 16:50
Geschreven door Miriam

Meneer Dijkhoff, meer empathie en creativiteit graag!

Weer alarm over asielzoekers kopt de Trouw vanmorgen. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft aan de Tweede kamer dat de instroom momenteel zeer hoog is. Drieduizend vreemdelingen vroegen asiel aan in juli. ‘De verwachting is, dat de hoge instroom voorlopig zal aanhouden’. Ik herinner me overigens een dergelijk bericht in juli vorig jaar van de toenmalige staatssecretaris, Fred Teeven. Hij voorspelde zo’n 65.000 asielaanvragen in 2014. Het werden er uiteindelijk 30.000. Nu laat Dijkhoff weten dat dat aantal dit jaar waarschijnlijk overschreden wordt.

Gezien de nieuwsberichten van de afgelopen maanden, is dit niet verwonderlijk. In Syrië zijn 7,5 miljoen mensen ontheemd, dat wil dus zeggen dat zij huis en goed hebben moeten verlaten, voor zover dat nog aanwezig was. Vier miljoen van hen worden in de omliggende landen opgevangen. Een deel verblijft elders in Syrië en een, naar verhouding, klein deel komt naar Europa. Een deel(-tje)  daar weer van wordt Nederland geacht op te vangen. En dat moet!

Syriërs worden uiteraard niet teruggezonden. Eritreeërs ook niet in verband met het regime daar. En ja, er komen ook zogenaamde nareizigers, familieleden van hen die al een verblijfsvergunning gekregen hebben. Overigens, die laatsten oefenen weinig druk uit op het aantal opvangplaatsen omdat ze zich liefst zo snel mogelijk bij hun naasten voegen.

De grote kink in de kabel vormt het grote aantal mensen dat al een verblijfsstatus heeft, maar geen eigen woonruimte krijgt. Zij nemen dus plaats in die beschikbaar zou moeten zijn voor de nieuwe instroom. Deze mensen zijn blij dat ze hier in elk geval veilig zijn en stellen geen onmogelijke eisen aan een woning. Velen van hen willen ook zo snel mogelijk de handen uit de mouwen steken. En daar ligt mijns inziens een deel van de oplossing. Er zijn in dit land legio leegstaande kantoren, er staan halve bejaardenhuizen leeg. Met hulp van mensen die graag iets willen doen, kunnen die toch aangepast worden voor bewoning? De nood is hoog! Dat vraagt om creatieve oplossingen.

Nederland moet deze week op het matje komen bij het VN-comité tegen Rassendiscriminatie. Daar staat onder meer op de agenda: basisvoorzieningen voor illegalen (bed, bad en brood), vreemdelingendetentie en inburgering. In 2010 was er kritiek van mensenrechtenspecialisten op het Nederlandse beleid met betrekking tot immigranten. Het zou nu beter moeten zijn, maar eerlijk gezegd, ik houd mijn hart vast. Niet voor een uitbrander van de VN, wel voor de vluchtelingen.

Miriam Vaz Dias