Het begon met The Voice, een programma waarin meestal jonge mensen proberen door middel van hun zang op zijn minst bekende Nederlander te worden. Tim Hofman van BOOS (BNN VARA) maakte een documentaire die niet op tv werd uitgezonden, maar via YouTube bekeken kon worden en die ging over wantoestanden veroorzaakt door medewerkers. Misbruik makend van hun machtspositie, denkend dat niemand hen ooit iets zou aanrekenen, benaderden zij vrouwelijke kandidaten op een ontoelaatbare seksuele manier. Hoe en wat is uitvoerig beschreven in de media, ik ga daar dan ook niet op in. Het is zo al erg genoeg.

Er kwam en komt steeds meer los, meer vrouwen durven, soms pas na jaren, te melden dat zij zich absoluut niet veilig dan wel echt belaagd voelden in hun (werk)situatie. Niet nieuw, maar juist daarom zo ernstig. Duidelijk is dat #Metoo hier niet voldoende is aangeslagen vier jaar geleden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is er nog steeds volop en daar moet wat aan gedaan worden.

Ogenblikkelijk wordt er dan geroepen dat de scholen aan zet zijn.  Op het eerste gezicht is dat ook niet zo vreemd. De leerlingen zijn op een leeftijd dat de hormonen een belangrijke rol gaan spelen. Maar toch is het te makkelijk geroepen. Los van het feit dat daar toch al van alles over de schutting gegooid wordt. Natuurlijk ligt het voor de hand dat waar jongeren zijn, het onderwerp ter sprake moet komen. Goed als een mentor bijvoorbeeld erover praat met leerlingen. Maar bespaar me alsjeblieft speciale programma’s. Respect voor de ander, vrouw, meisje, maar ook man en jongen, dient voorgeleefd te worden. En ja, docenten kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Dat hoeft geen extra lessen te kosten, dat betekent dagelijks met elkaar omgaan op een respectvolle manier. Ik heb twintig jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt, met heel veel goede collega’s, maar toch, ik weet zeker dat ook daar nog veel zaken beter kunnen.

Bovendien vóór de school er aan te pas komt, zijn daar de ouders. Je kunt op school nog zoveel respect voor de ander hebben, als er thuis niet wordt voorgeleefd en verteld hoe je met elkaar om moet gaan, kom je als school altijd te laat. Van kleins af aan moet voor een kind duidelijk zijn dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes, gelijkwaardig zijn en dezelfde rechten hebben. Als een kind dat zo ervaart, door te zien dat ouders ook zo handelen, is er al veel gewonnen.

Nu hebben we van doen met volwassenen die niet allemaal zo denken en daarom is het goed dat de overheid hier ook haar verantwoordelijkheid neemt. En dat gaat verder dan alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is veel meer grensoverschrijdend. Kijk maar eens op de sociale media en, ik schroom bijna om het te zeggen: volg eens een debat in de Tweede Kamer. Dan is er nog heel veel dat anders moet. Nogmaals, ik ga geen voorbeelden geven, er zijn er zo veel beschreven in de media, iedereen weet wel wat er beter kan.

De vorige week heeft de regering mevrouw Mariëtte Hamer aangesteld als regeringscommissaris om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Ik vind mevrouw Hamer een uitstekende keus, laat ik dat voorop stellen. Een dame die haar sporen verdiend heeft in een toch nog steeds door mannen overheerste wereld . Iemand die zich niet van haar stuk laat brengen ook. Kortom een algemeen gewaardeerd persoon.

En toch blijf ik met een vraag zitten. Zou het niet een goed idee zijn om naast haar een man te benoemen, pas op, niet om haar te overvleugelen, dat is wel het laatste wat ik wil. Nee, maar juist om te benadrukken dat dit niet een “vrouwenprobleem” is, maar een breed maatschappelijk probleem, waar juist ook de andere helft van de samenleving zich van bewust dient te zijn en op aangesproken moet worden. Laat maar zien dat (hopelijk de meeste) mannen dit ook verschrikkelijk vinden, laat niet alleen vrouwen hen aanspreken, maar ook mannen. Laat ook zij tonen dat dit probleem de wereld uit moet en wel zo snel mogelijk!